Blåbyen i Vesterålen søker

Kommunedirektør

Er du utviklingsorientert?

Er du den som trigges av store påvirkningsmuligheter? Den som vil trives i rollen som øverste administrative leder? Ser du muligheter og kan videreutvikle en allerede solid organisasjon til å gi enda bedre tjenestetilbud til befolkning og næringsliv? Vi leter etter deg som har erfaring fra å lede komplekse virksomheter, kompetanse innen økonomistyring, og gjerne erfaring fra omstillingsprosesser. Du må evne å tenke strategisk, og jobbe frem gode grunnlag for administrative og politiske beslutninger. Vi søker deg med gode lederegenskaper og forståelse for kompleksiteten i kommunal sektor. Vi legger vesentlig vekt på personlig egnethet i tilsettingen. 

Stor på handelsnæring og kultur!

Sortland er et viktig regionsenter i Vesterålen, med høy omsetning pr. innbygger og er i vekst. Kommunen er i god utvikling og det er mye spennende som skjer i regionen med stor etterspørsel og interesse for næringsetableringer. Et viktig arbeid fremover blir å sikre ressurser for å tilrettelegge og videreutvikle Sortlandssamfunnet. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv. Vår egen kulturfabrikk smykker byen og utgjør et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen. Det er ikke for ingenting at vi tidligere har blitt kåret til årets barne- og ungdomskommune.

Ditt oppdrag som kommunedirektør:

 • øverste administrative ansvaret for løpende drift av Sortland kommune.
 • lede og videreutvikle en framtidsrettet organisasjon i fortsatt positiv utvikling
 • tilpasse og sikre kommunens drift og handlingsrom for fremtiden.
 • økonomistyring og effektivisering tilpasset vedtatte rammer.
 • overordnet ledelse av utviklingsprosjekter og samhandling på tvers av enheter.
 • bidra til tydelig mål- og styringsdialog.
 • videreutvikle kommunen som tilrettelegger og pådriver i samfunns- og næringsutvikling.
 • sikre god dialog og godt samspill mellom politikk og administrasjon.
 • sørge for forsvarlig beslutningsgrunnlag for de folkevalgte organer.

Vi ser etter deg som:

 • inspirerer, motiverer og samler til felles mål og utfordringer.
 • er tydelig, med mot, evne og kraft til å lede.
 • har ledererfaring fra offentlig/kommunal sektor, gjerne i kombinasjon med privat virksomhet.
 • er innovativ og åpen for nytenking.
 • vektlegger et velfungerende trepartssamarbeid. 
 • har god økonomiforståelse.
 • er synlig og tydelig, med evne til gjennomføring.
 • har relevant høyere utdanning på høgskole-/ universitetsnivå.
 • har innsikt i politiske prosesser og god kunnskap om offentlig sektor.

Tiltrekkes du av dette?

Da kan vi tilby en spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få den mest sentrale rollen i kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. Det gjøres oppmerksom på at vi er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Om du særskilt ønsker seg unntatt offentlighet må du begrunne dette i søknaden og vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknad om anonymitet ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen. Henvendelser i en tidlig fase behandles konfidensielt. Ønsker du mer informasjon. Ta gjerne en uforpliktende samtale med:

– Karl-Erling Nordlund, ordfører karl.erling.nordlund@sortland.kommune.no / tlf 959 95 111
– Marlen Andersen, rekrutterer NNL ma@nnl.no / tlf 950 28 604 

Litt om Sortland:

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv. Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen. 

Søknadsfrist

13. oktober 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Sortland

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Vesterålsgata 57

Kommunedirektør – Sortland kommune