Kombiner bolyst og spennende lederstilling som:

Rådmann

Er du den som kan utvikle oss videre?

Andøy kommune er i en rivende utvikling med flere innovative næringsprosjekter som realiseres i nærmeste framtid. Blant annet skal Europas første satellittoppskytingsbase, landets mest innovative lakseopprettanlegg på land og opplevelsessenteret The Whale etableres her. Fra før har vi et variert og aktivt næringsliv innenfor romteknologi, fiskeri, landbruk og et reiseliv i sterk vekst.

Nå søker vi en rådmann som er engasjert og kan bidra i den viktige omstillingsprosessen vi er inne i. Du som er god på organisasjonsutvikling og dyktig innen ledelse. Du som kan utvikle og veilede oss til gode vedtak.

Det skjer mye i Andøy!

Som rådmann hos oss blir du kommunens øverste administrative leder og det viktige bindeleddet mellom administrasjonen og politikerne våre. Vi søker deg som kan styrke arbeidet med å utvikle kommunen, og samtidig ser det viktige skillet mellom politikk og administrasjon.

Samskap er Andøy kommunes omstillingsprogram.
Sammen skaper vi vekst og utvikling i Andøy! Målet er 350 nye arbeidsplasser. Les mer om SAMSKAP her

Som rådmann er det sentralt at du evner å samhandle både internt og eksternt. Du får det overordede ansvaret med å gi gode faglige vurderinger i skjønn forening med kontroll på økonomistyringen. 

For å lykkes hos oss må du ha:

  • Gode lederegenskaper.
  • Høyere relevant utdanning.
  • God helhetlig økonomiforståelse.
  • Kunnskap og forståelse for offentlig forvaltning.
  • Engasjement og pågangsmot.
  • En utviklings- og løsningsorientert tilnærming.
  • Egenskaper til å jobbe målrettet og strukturert.
  • Evnen til å delegere og gi ansvar.

Praktisk info og kontaktinformasjon:

Det gjøres oppmerksom på at vi er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Om du særskilt ønsker deg unntatt offentlighet må du begrunne dette i søknaden. Du vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknad om anonymitet ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen. Henvendelser i en tidlig fase behandles konfidensielt. Ønsker du mer informasjon. Ta gjerne en uforpliktende samtale med:

– Knut A. Nordmo, ordfører, KnutA.Nordmo@andoy.kommune / tlf 959 49 146
– Marlen Andersen, rekrutterer NNL ma@nnl.no / tlf 950 28 604 

Hos oss får du:

En spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få den mest sentrale rollen i kommunens videre utvikling. I rollen får du med deg dyktige ansatte og engasjerte politikere. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi ønsker at du har bosted i kommunen mens du er rådmann hos oss. 

Rådmannens tilsettingsforhold har i den senere tid vært 6-årig åremål, men vi er åpen for å vurdere fast tilsetting som en del av de totale arbeidsbetingelsene.

Litt om Andøy:

Andøy kommune er en kommune i Vesterålen i Nordland fylke. 

Med sine 4.600 innbyggere er Andøy kommune er den nordligste kommunen i Vesterålen. Kommunen grenser i sør og sørøst til Sortland.

Andøy har fergefri veiforbindelse både til fastlandet og til de øvrige øyene i Vesterålen. Andøya har via Andøybrua forbindelse med Hinnøya og den delen av kommunen som ligger der. Sommerstid er det også mulig å ta bilferge videre fra Andenes til Gryllefjord på naboøya Senja i Troms og Finnmark fylke. Andenes har flyforbindelser til Bodø, Evenes, Oslo (deler av året) og Tromsø.

Søknadsfrist

21. oktober 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Andøy

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Storgt. 68

Rådmann – Andøy kommune