Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Fiske, fangst og oppdrett

To prosjektstillinger – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge – ID 203511

Er du opptatt av en god forvaltning av våre kystressurser? Fiskeridirektoratet har ledig To prosjektstillinger regional ressursforvaltning Søk stillingen Se annonsen Om prosjektet Fiskeridirektoratet har igangsatt et pilotprosjekt for å styrke den regionale medvirkningen i forvaltning av våre havressurser. Målet er å styrke kunnskapsgrunnlaget og forvaltningen av de kystnære bestandene våre. Pilotprosjektet er planlagt med […]

Inspektør – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

For deg som er interessert i bærekraftig forvaltning av fisk og andre viltlevende marine ressurser (ressurskontroll) Inspektør Søk stillingen Se annonsen Om ressurskontroll og stillingen Hovedaktiviteten ved ressurskontrollseksjonen er kontroll og tilsyn knyttet til havressursloven. Dette innebærer at vi følger fisken fra kaikanten, gjennom verdikjeden til forbruker.  Kontrollarbeidet er risikostyrt og inspektørenes roller er først […]

Rådgiver Fiskeridirektoratets overvåkingssenter – Jobbnorge

Spennende stilling ved Fiskeridirektoratets overvåkingssenter (Norsk FMC). Rådgiver Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Norsk FMC (Fisheries Monitoring Center) bemanner i dag direktoratets 24/7 tjeneste. Senteret overvåker inngangen av elektroniske fangst-og aktivitetsrapporter, og posisjonsrapporter fra norske, og utenlandske fiskefartøy, seismikkfartøy, brønnbåter og taretrålere. Senteret har nær kontakt med næringsutøverne og samarbeidende utenlandske kontrollsentra og er et […]

Salten Smolt – JobbNorge – Produksjonsleder og Fagansvarlig RAS-biologi

Ved vårt nye smoltanlegg har vi nyopprettede stillinger Produksjonsleder og Fagansvarlig RAS-biologi Søk stillingen Se annonsen Salten Smolt AS Salten Smolt bygger nå et av verdens flotteste og mest moderne settefiskanlegg i Breivik, Bodø kommune, hvor vi legger stor vekt på gode fasiliteter både for fisk og ansatte. Anlegget vil ha 8 avdelinger og dekke et […]

Yapril – Smir – Salgssjef

Er du vår nye salgssjef? Les mer om stillingen Ansvar for utvikling av nye og eksisterende markeder, relasjoner, struktur/system Kommersiell driver gjennom kundebesøk og markedsaktiviteter (også virtuelle) Kontraktsansvarlig for sentrale leverandører Etablere gode strukturer og system for salgs- markedsarbeid Overlevere gode prosjekt til prosjektleder Vi ser etter kandidater med en kombinasjon av teknisk og kommersiell […]

Inspektør / Seniorinspektør – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Inspektør / Seniorinspektør Søk stillingen Se annonsen Anonym søkerprosess Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om […]

Trøndelag fylkeskommune – Utviklingsansvarlig/faglærer havbruk

Ønsker du en spennende og attraktiv jobb? Søk jobben som Utviklingsansvarlig/faglærer i Havbruk ved THYF, Ytre Namdal Vi søker deg som ønsker å delta i utvikling av utdanningstilbud innen «Havrommet» og seinere vil gå over i lærerstilling med undervisning i hovedsakelig havbruksrelaterte emner. Les mer om stillingen Arbeidsoppgaver Du arbeider i første omgang i prosjekt […]

Tilsynsmedarbeider – Fiskeridirektoratet

For deg med tro på norsk sjømat og ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling i akvakulturnæringen Tilsynsmedarbeider Søk stillingen Se annonsen Anonym søkerprosess Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler […]

Inspektør – Fiskeridirektoratet

For deg som er interessert i kontroll med havets ressurser Inspektør Søk stillingen Se annonsen Anonym søkerprosess Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet […]

Scroll to top