Rådgiver bioøkonomi

Trøndelag har gode forutsetninger for å utvikle bioøkonomien og bidra til et grønt skifte. Regionen har særlig fortrinn i kombinasjonen store biologiske ressurser, komplette verdikjeder på skog, jord og marin sektor, samt nærhet til sterke kunnskapsmiljø. Utfordringen ligger i å etablere gode koblinger mellom aktørene og sektorene, ikke minst på tvers av tradisjonelle verdikjeder. Utvikling av ny grønn teknologi vil kunne gi næringen nye muligheter.
 
Vi søker en engasjert person som vil være en del av Næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune. Vi har bred forvaltnings- og utviklingskompetanse, og har som mål å være en oppdatert og aktiv diskusjonspartner for kommunene, næringslivet, næringsutviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene i regionen.   

Arbeidsoppgaver
I stillingen vil det være sentralt å legge til rette for utvikling av bioøkonomi som en framtidsrettet næring, med bakgrunn i eksisterende bransjer i regionen. Det vurderes å rigge en større programsatsing på dette i Trøndelag. Denne stillingen vil være sentral i en slik satsing. Uavhengig av det vil stillingen også omfatte:

 • Saksbehandling knyttet til næringsutvikling
 • Bidra i strategiske planprosesser og i oppfølging av regionale planer
 • Bidra i arbeidet med å utvikle en bærekraftig og klimavennlig bioøkonomi
 • Samhandle med kompetansemiljø og partnerskap for økt blågrønn verdiskaping

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Relevant erfaring, men nyutdannede kan også søke
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kunnskap om industri knyttet til bioøkonomi og sirkulærøkonomi
 • Gode evner til å samhandle med eksterne aktører

Personlige egenskaper

 • Engasjement for det som skjer i næringslivet i Trøndelag
 • Samarbeidsvillig, ansvarsfull og strukturert   
 • Positiv innstilling
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling   
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Lønn etter avtale 
 • Kontorsted Trondheim

Søknadsfrist

01.03.2021

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

Rådgiver bioøkonomi

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Even Ystgård
Seksjonsleder næring
 906 42 814

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver bioøkonomi