Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Offentlig administrasjon

Vestland fylkeskommune – Skyss – Kringom – Rådgjevar skoleskyss

Rådgjevar skoleskyss Skyss / Kringom Les meir Vestland fylkeskommune har som ei av sine oppgåver å arbeide for eit best mogleg kollektivtilbod i fylket. Skyss/Kringom planlegg og marknadsfører kollektivtransporttenester for buss, bybane, båt og ferje, og sørger for skoleskyss til eit stort antal elevar. Vårt arbeid påvirkar kvardagen til mange menneske og vi har stor […]

Rådgiver/seniorrådgiver – Fiskeridirektoratet

Er du vår nye datatilrettelegger? rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonsen Anonym søknadsprosess Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av […]

Vestland fylkeskommune – Rådgjevar – samfunns- og arealplanlegging

Rådgjevar – samfunns- og arealplanlegging Strategisk utvikling og digitalisering – Plan, klima og folkehelse Les meir Vil du utvikle Vestland i lag med oss? Det er ledig fast stilling som rådgjevar innan samfunns- og arealplanlegging i seksjon plan, klima og folkehelse, i avdeling for strategisk utvikling og digitalisering. Vi skal bidra i arbeidet med å […]

Sortland kommune – Rådgiver digitalisering, org.utvikling og kommunikasjon

Rådgiver digitalisering, org.utvikling og kommunikasjon Les mer Om stillingen Vi har ledig stilling som rådgiver i kommunedirektørens stab – HR og service. Stillingen har flere hovedarbeidsoppgaver som spenner over alle kommunens tjenesteområder innen digitalisering, organisasjonsutvikling og kommunikasjon.
 Sortland kommune tar aktivt i bruk teknologi i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv. Digitalisering dreier seg […]

Vestland fylkeskommune – Rådgjevar/seniorrådgjevar reiseliv

Rådgjevar/seniorrådgjevar – reiseliv Innovasjon og næringsutvikling Les meir Vi søker ein dyktig medarbeidar som har lyst til å utvikle reiselivet i Vestland. Arbeidet skjer i nært samarbeid med reiselivsnæringa, Innovasjon Norge, Fylkesmannen og dei andre fylkeskommunane på Vestlandet. Saman arbeider vi for å styrke verdiskapinga innan reiselivet og skape gode opplevingar for dei tilreisande. Samstundes […]

Fauske kommune – Prosjektleder for omstillingsarbeid

Vi søker Prosjektleder for omstillingsarbeid 2. gangs utlysning Vi søker deg som ønsker å være prosjektleder for omstilling i Fauske kommune Fauske kommune er inne i en aktiv omstillings- og utviklingsprosess. Hovedfokuset er å utvikle tjenester i tråd med den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet og tilpasse driften i tråd med kommunens økonomiske forutsetninger. I den […]

Vestland fylkeskommune – Rådgjevar – statistikk, kart og analyse

Rådgjevar – statistikk, kart og analyse Avdeling strategisk utvikling og digitalisering Seksjon for statistikk, kart og analyse skal vere i front på kommunale og regionale analysar for å stø fylkeskommunen som ein aktiv og kunnskapsbasert regional utviklingsaktør, og bidra til å løfte analyse- og kunnskapsproduksjonen både i kommunane og i dei andre fagavdelingane i fylkeskommunen. […]

Narvik kommune – Fagleder dokumentasjonsforvaltning og arkiver

Vi skal levere tjenester av høy kvalitet. Vi vil ha deg med! Fagleder dokumentasjonsforvaltning og arkiver Narvik kommune har ledig en nyopprettet stilling som fagleder for dokumentasjonsforvaltning og arkiver. Vi søker en engasjert, selvstendig og utviklingsorientert person, som er opptatt av digitalisering, dokumentasjonsforvaltning og som ser viktigheten av å ta vare på arkiver for ettertiden. […]

Saltdal kommune – Kontorfagarbeider/konsulent ved Servicetorget

Saltdal kommune søker etter kontorfagarbeider/konsulent ved Servicetorget Servicetorget er kommunens førstelinje og ansikt utad. Våre hovedoppgaver er å ivareta sentralbordet og videreformidle alle publikumshenvendelser. I en krisetid er det servicetorget som er kommunikasjonssenter. Saltdal kommune har et fullelektronisk sentralarkiv. En stor del av arbeidsansvaret er å sikre at kommunens arkiv er i henhold til gjeldende […]

Rådgiver Politisk sekretariat – Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver – Politisk sekretariat Politisk sekretariat legger til rette for politisk styring, administrerer møter i de politiske utvalgene og formidler informasjon internt og eksternt. Seksjonen yter service samt gir opplæring og rådgiving til de folkevalgte organene. Folkevalgtes arbeidsforhold, valgavvikling, økonomi/regnskap for politiske organer og oppnevninger til egne og eksterne organer og styrer hører også inn […]

Scroll to top