Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Prosjektleder

Sortland kommune – Rådgiver digitalisering, org.utvikling og kommunikasjon

Rådgiver digitalisering, org.utvikling og kommunikasjon Les mer Om stillingen Vi har ledig stilling som rådgiver i kommunedirektørens stab – HR og service. Stillingen har flere hovedarbeidsoppgaver som spenner over alle kommunens tjenesteområder innen digitalisering, organisasjonsutvikling og kommunikasjon.
 Sortland kommune tar aktivt i bruk teknologi i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv. Digitalisering dreier seg […]

Fauske kommune – Prosjektleder for omstillingsarbeid

Vi søker Prosjektleder for omstillingsarbeid 2. gangs utlysning Vi søker deg som ønsker å være prosjektleder for omstilling i Fauske kommune Fauske kommune er inne i en aktiv omstillings- og utviklingsprosess. Hovedfokuset er å utvikle tjenester i tråd med den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet og tilpasse driften i tråd med kommunens økonomiske forutsetninger. I den […]

Narvik kommune – Prosjektleder ferdselsårer friluftsliv

Om oss Prosjektleder Ferdselsårer Friluftsliv Prosjektleder Ferdselsårer Friluftsliv Midtre Hålogaland friluftsråd søker person med kompetanse som naturforvalter, med plan og kartfaglig kompetanse for snarlig tiltredelse. FNs bærekraftsmål står sentralt i friluftsrådets arbeid. I bærekraftig besøksforvaltning innen friluftsliv og reiseliv er det behov for oppdaterte kartdata om ferdselsårer og friluftslivsområder. Miljødirektoratet startet i 2019 et 5-årig ferdselsåreprosjekt med […]

Scroll to top