Rådgiver digitalisering, org.utvikling og kommunikasjon

Om stillingen

Vi har ledig stilling som rådgiver i kommunedirektørens stab – HR og service. Stillingen har flere hovedarbeidsoppgaver som spenner over alle kommunens tjenesteområder innen digitalisering, organisasjonsutvikling og kommunikasjon.


Sortland kommune tar aktivt i bruk teknologi i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv. Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter der ledelse, kultur og holdninger står sentralt. Stat og kommune-Norge har nå etablert en felles strategi for arbeidet “Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025”. Vesterålskommunene har med basis i dette arbeidet etablert et prosjekt – Digi Vesterålen, for å skape en varig modell for et regionalt digitaliseringssamarbeid.


I Sortland kommune pågår det nå en intern prosess for å få på plass en helhetlig digialiseringsstrategi for alle kommunens tjenesteområder. Sortland kommune ønsker å ta sats og skal tilsette rådgiver som har ansvar for prosess og iverksetting av digitaliseringsstrategien, samt arbeide tett opp mot det regionale digitaliseringssamarbeidet.


Teknologi gir muligheter for døgnåpen kommune og god kommunikasjon med omgivelsene. I stillingen ligger også oppgaver innen kommunens kommunikasjonsarbeid både internt i organisasjonen og ut mot samfunnet.

Vi søker deg med god erfaring innenfor ledelse, styring og organisasjonsutvikling basert på IKT-støttesystemer, samt erfaring innen kommunikasjon. Du har god kjennskap til offentlig sektor, har et positivt menneskesyn, er god på relasjoner og er flink til å motivere til utvikling og endring.

Stillingen skal arbeide helhetlig i organisasjonen og er organisatorisk lagt til HR-avdelingen, som har 8 ansatte som jobber på fagområdene lønn og HR.Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø.


Arbeidsoppgaver

 • ansvar for utvikling og implementering av digitaliseringsstrategi i Sortland kommune
 • utviklingsarbeid innenfor området ledelse, digitalisering og arbeidsgiverpolitikk

 • bistå i det regionale samarbeidet Digi Vesterålen som Sortland kommunes representant
 • 
bistå i kommunikasjonsarbeidet til kommunen
 • 
bistå ved behov andre arbeidsoppgaver som tilligger kommunedirektørens stab

Endring i arbeidsoppgaver innen stillingens fagområder kan påregnes.


Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant universitet/høyskoleutdanning tilsvarende master
 • prosjektledelse

 • ledererfaring
 • 
kommunikasjon
 • kunnskap innen IT og digitalisering
 • organisasjonsutvikling med kjennskap til tjenestedesign og LEAN


Personlige egenskaper

 • ansvarsbevisst og selvstendig
 • positiv, tydelig og empatisk
 • god relasjons-kompetanse
 • serviceinnstilt

 • strukturert og nøyaktig
 • 
god skriftlig og muntlig framstillingsevne

 • evne til å jobbe analytisk og målrettet med arbeidsoppgaver

 • vi legger stor vekt på selvstendighet, samarbeidsevner, fleksibilitet, nytenking og profesjonalitet

Personlig egnethet for stillingen blir særlig vektlagt.


Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 mnd i faste stillinger.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.


Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Søknadsfrist

27.09.2020

Utlyst

31.08.20

Stilling

Rådgiver

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Brita Kleivan
HR-sjef
909 82 796 / 76 10 90 20

brita.kleivan@sortland.kommune.no

 
 
Sortland kommune – Rådgiver digitalisering, org.utvikling og kommunikasjon