Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Vestland fylkeskommune – Skyss – Kringom – Rådgjevar skoleskyss

Rådgjevar skoleskyss Skyss / Kringom Les meir Vestland fylkeskommune har som ei av sine oppgåver å arbeide for eit best mogleg kollektivtilbod i fylket. Skyss/Kringom planlegg og marknadsfører kollektivtransporttenester for buss, bybane, båt og ferje, og sørger for skoleskyss til eit stort antal elevar. Vårt arbeid påvirkar kvardagen til mange menneske og vi har stor […]

Scroll to top