Frantz - Datadrevet kandidatfangst

AAS – 430674 – Narvik kommune – Prosjektleder ferdselsårer friluftsliv

Narvik kommune – Daglig leder Kjøpsvik kulturhus og bibliotek

Vi søker en kulturarbeider som vil utvikle vårt nye kulturhus og bibliotek som møteplass og offentlig arena i Kjøpsvik. Daglig leder Kjøpsvik kulturhus og bibliotek Avdelingen i Kjøpsvik åpnet i februar 2021. Stillingen vil inneholde ansvarsoppgaver innenfor områdene bibliotekdrift og kulturhusdrift. Vi søker en medarbeider som vil være med å utvikle det nye kulturhuset i […]

Beiarn kommune – Lærere

Lærer i Beiarn kommune? 2 faste lærerstillinger Beiarn kommune har ledig 2 faste lærerstillinger fra 01.08.2021.Den ene faste stillingen kan tiltres fra 01.04.2021 om mulig. Det kan også bli aktuelt med vikariater fra høsten av. Inneværende skoleår har Beiarn barne- og ungdomsskole 78 elever i 1. -10. trinn. På skolen er vi totalt 21 ansatte […]

Narvik kommune – Biblioteksjef

Er du vår nye biblioteksjef? Biblioteksjef Vil du å være med på å videreutvikle et nytt og moderne bibliotek i tråd med samfunnet og brukerne sine behov? Du må være interessert i nytenking når det gjelder litteratur- og kulturformidling, og biblioteket som møteplass og kunnskapsarena. Velkommen som søker! Les mer Narvik bibliotek består av hovedbibliotek […]

IKT Indre Namdal IKS – IT-konsulent

Ledig 100 % fast stilling som IT-konsulent IKT Indre Namdal IKS er et interkommunalt IKT selskap som eies av kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Grong og Høylandet. Selskapet har som formål å innføre, drifte og utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi hos eierne. Selskapet ble etablert i 2003 og har siden oppstart innført en […]

Narvik kommune – Avdelingsleder Hjemmesykepleie

Vil du bli en del av vårt lederteam? Vi ønsker deg velkommen som kollega i Bjerkvik omsorgsdistrikt. Avdelingsleder Hjemmesykepleie Enheten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjenester, institusjonen Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter som har 2 langtidsenheter, 2 demensenheter, 2 korttidsplasser, samt en lindrende enhet. I tillegg rommer huset dagsenter, kjøkken og vaskeri. Institusjonen er sertifisert om livsgledehjem.  Vi […]

Narvik kommune – Prosjektleder

Ønsker du å være med på å utvikle fremtidens formålsbygg i Narvik kommune? Prosjektleder Vi søker en prosjektleder i fast stilling for nye byggeprosjekter. Du må ønske å være med på å utvikle fremtidens formålsbygg i Narvik kommune. Du vil få et selvstendig leder og resultatansvar for tildelte prosjekter. I tidligfase vil arbeidet bestå i […]

IKT Indre Namdal IKS – IT-konsulent

LEDIG 100% FAST STILLING SOM IT-KONSULENT IKT Indre Namdal IKS er et interkommunalt IKT selskap som eies av kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Grong og Høylandet. Selskapet har som formål å innføre, drifte og utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi hos eierne. Selskapet ble etablert i 2003 og har siden oppstart innført en rekke […]

Hattfjelldal kommune – Enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester

Vi søker Enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Hattfjelldal kommune har ledig en fast 100% stilling som enhetsleder for institusjonstjenester fom snarest. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for Helse- og omsorg og inngår i dennes ledergruppe. Les mer om stillingen Stillingens ansvars- og arbeidsområde: Resultatansvar for tjenestene, dvs. sykehjem, omsorgs/avlastningsbolig og kjøkken Utvikling og kvalitetssikring av enhetens tjenester […]

Narvik kommune – HR-rådgiver

Brenner du for HR-feltet, og har du erfaring med organisasjonsutvikling? Da kan du bli vår nye HR-rådgiver! Narvik kommune er i omstilling. I takt med at demografi og samfunnsstruktur er i endring må organisasjonen tilpasse seg. Vår viktigste ressurs er de ansatte, og Narvik kommune har derfor valgt å ha en sterk HR-enhet. Vi søker en […]

De4 – Kronsteingruppen – Økonomidirektør/CFO

For å styrke toppledelsen i konsernet, søker vi en faglig sterk kandidat med fokus på ledelse og forretningsutvikling. Økonomidirektør / CFO Du er stedfortreder for administrerende direktør og sentral i konsernets fremtidige utvikling. Stillingen vil i stor grad innebære overordnet ledelse, støtte ledelsen i forretningsenhetene i strategisk og operativ utvikling av enhetene. Du vil få […]

Scroll to top