Samfunnsplanlegger

Regional samhandling Vest og Sør, Jernbanedirektoratet

Er du en praktisk strateg med tro på at de beste løsningene skapes sammen med andre? Har du lyst til å bidra til utvikling av et miljøvennlig, fremtidsretta og effektivt transportsystem?

Vi søker deg som gjennom faglig kompetanse og engasjement kan bidra til at Jernbanedirektoratet fyller oppgaven vi er gitt; å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden. Vi søker en kollega med kompetanse innen mobilitet, evner innen nettverksbygging og gjerne med erfaring fra grenselandet mellom politikk og forvaltning.

Jernbanedirektoratet har 177 ansatte fordelt på kontorene i Oslo, Trondheim og Bergen. Seksjon for regional samhandling Sør- og Vest-Norge teller fem personer og er en del av et kontormiljø på tolv engasjerte personer i Bergen. Vi samhandler med regionale myndigheter, næringsliv og interesseorganisasjoner i fylkene Agder, Rogaland og Vestland. Vi bidrar i nasjonal og regional samfunnsutvikling gjennom arbeid med byvekstavtaler og mobilitet, med spesielt fokus på Sørlandsbanen og Bergensbanen. 

Arbeidsoppgaver

  • Delta i samhandling med fylkeskommuner, kommuner, regionalt næringsliv, persontrafikkoperatører og andre samfunnsaktører. Dette omfatter deltakelse i arbeidet med inngåelse og oppfølging av byvekstavtaler og andre samarbeidsavtaler. 
  • Bidra til utarbeidelse av grunnlag for Nasjonal Transportplan, sektorens handlingsprogram, utredninger og oppfølging av trafikkavtaler med persontrafikkoperatører.
  • Prosjektledelse og prosjektdeltakelse.
  • Stillingen vil i stor grad være knyttet til arbeid med Sørlandsbanen og Jærbanen, samt oppfølging av byvekstavtalen på Nord-Jæren. 

Kvalifikasjoner

Utdanning på mastergradsnivå innen samfunnsfag, teknologi, samferdsel eller lignende.  
Relevant erfaring innen mobilitet, eksempelvis kollektivtransport, transportplanlegging, kommunalt planarbeid eller offentlig forvaltning.
God innsikt i offentlig forvaltning og erfaring fra arbeid i grenseland mellom administrasjon og politikk.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er samfunnsengasjert, og med god evne til relasjonsbygging og samarbeid, både internt i organisasjonen og ved samhandling eksternt. Du er analytisk og strukturert, tar initiativ og ansvar. Du bør trives med å jobbe fleksibelt med tanke på arbeidsoppgaver og reisevirksomhet. I tillegg må du kommunisere godt, både muntlig og skriftlig, og helst på begge målformer. 

Vi tilbyr

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, tett på politiske beslutninger.
Et godt arbeidsmiljø i moderne og sentralt plasserte kontorer i Bergen. 
Gode utviklingsmuligheter i et direktorat i en sektor det satses på.
Avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen etter stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver, kr 470 000,- til kr 815 800.

Reisevirksomhet: Anslagsvis 50 reisedager

Vi vil at alle som jobber i Jernbanedirektoratet skal kunne identifisere seg med våre verdier; nytenkende, åpen, modig og kompetent.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 vil offentlig søkerliste foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kontakt
Astrid Håvik
Seniorrådgiver
950 66 384

Hanne Bertnes Norli
Direktør Marked og samfunn
915 85 168

Arbeidssted:
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen

Søknadsfrist: 26. august 2020

Jernbanedirektoratet skal legge til rette for at aktørene i sektoren gir samfunnet nye og helhetlige løsninger for transport av passasjerer og gods.

Hver dag frakter jernbanen over 200 000 passasjerer og 95 000 tonn gods og er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Vår oppgave er å sørge for at jernbanesektoren drives på en mest mulig sikker, effektiv og miljøvennlig måte.

Jernbanedirektoratet har også ansvaret for Norsk fagskole for lokomotivførere og ivaretar historien gjennom Norsk Jernbanemuseum.

For mer informasjon se: http://www.jernbanedirektoratet.no/

Jernbanedirektoratet – Samfunnsplanlegger