Rådgiver utdanning og digital læring

Regionalt utdanningssenter LIS, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Spesialisthelsetjenesten trenger mer enn gode sykepleiere og leger!

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et regionalt ansvar for spesialistutdanning av leger. Dette ivaretas gjennom Regionalt utdanningssenter for LIS. Utdanningssenteret inngår i nasjonalt samarbeid med tilsvarende senter ved Oslo universitetssykehus, Haukeland sykehus og St.Olav hospital – et samarbeid som skal bidra til nasjonal, samordnet spesialistutdanning. Spesialistutdanningen for leger består av klinisk tjeneste, supervisjon og veiledning i klinikken, samt kurs (teoretiske, praktiske og blandede).

Våre hovedoppgaver er å:

a) tilby nasjonalt anbefalte kurs

b) gi råd til foretakene om utdanningsplaner, læringsaktiviteter og kompetansevurdering

c) koordinere tilbud og etterspørsel etter spesialiseringsperioder i større sykehus

Utdanningssenterets ansatte inngår i kollegiet i Klinisk utdanningsavdeling, og samarbeider med øvrige stab-/støtteenheter.

Vår pedagogiske rådgiver går over i annen stiling, og vi viderefører det som fast stilling som rådgiver innen utdanning og digital læring. Vil du være med å bringe deler av spesialistutdanningen over til nye former, og å støtte travle klinikere med å få til utdanning og opplæring best mulig? Vi søker deg som er faglig sterk og som tåler å havne utenfor komfortsonen innimellom.

Søknadsfrist

26.06.2020

Sted

Tromsø

Stilling

Rådgiver utdanning
og digital læring

Kontaktinfo

Elin Skog
Leder
 952 29 088
Arbeidsoppgaver
 • Rådgiving knyttet til omlegging til kompetansebasert utdanning
 • Oppfølging av de spesialitetene vi er fagkontakt for 
 • Pedagogisk rådgiving til undervisere og kursledere
 • Rådgivning innen planlegging og utvikling av læringsopplegg der digitale læringsformer inngår, inkludert gjennomføring av digital undervisning i sanntid
 • Ansvar for regionalt nettverk for veilederkurs
 • Deltakelse i regionale og nasjonale nettverk og fora
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad innen relevant studieretning, fortrinnsvis pedagogikk og gjerne spesialisering innen IKT-pedagogikk, digital læringsdesign eller helsepedagogikk. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring fra planlegging av opplæring i arbeidslivet
 • Generelt god digital kompetanse, gjerne erfaring med utvikling av digitale læringsressurser og kurs, eventuelt utvikling av opplæring i helsetjenesten
 • Erfaring fra undervisning og formidling
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra helsetjenesten er også ønskelig.
Personlige egenskaper
 • Du er selvgående, strukturert, og serviceinnstilt.
 • Du har gode formidlingsevner muntlig og skriftlig på norsk.
 • Du er god til å samarbeide med mange forskjellige typer mennesker og fagdisipliner.
 • Du vil gjerne lære av andre, og er villig til å lære bort til andre.
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte oppgaver i et felt i rask utvikling
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Opplæring i aktuelle verktøy for digital læring
 • Positivt tverrfaglig arbeidsmiljø i en avdeling hvor alle arbeider for å gjøre hverandre gode
 • Deltagelse i regional og nasjonal oppgaveløsning og samarbeid 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
UNN – Rådgiver utdanning og digital læring