TØI søker forsker/rådgiver – bedriftsøkonomi / forretningsmodeller

Om Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet?

TØI søker etter en forsker/rådgiver som kan styrke kompetansen på bedriftsøkonomiske vurderinger, forretningsmodeller og analyser relatert til forskningen vår på mobilitets- og logistikkløsninger. Den ideelle kandidaten har utdannelse på master- eller doktorgradsnivå, samt noen års arbeidserfaring.

Eksempler på prosjekter er samarbeid med logistikkbedrifter som skal teste og implementere nye løsninger, eller forskning på nye tjenester og konsepter knyttet til lading av elektriske kjøretøy.

Når ny teknologi og nye løsninger skal tas i bruk, skjer dette gjerne i samspill mellom ulike aktører. Bærekraftige forretningsmodeller står sentralt i utviklingen i mobilitetssektoren. Det er viktig å forstå hvordan de ulike aktørenes kostnader og inntekter påvirkes. Det er behov for tjenester og løsninger som ivaretar både bedriftsøkonomisk lønnsomhet og klima, miljø, sikkerhet og sosiale forhold. Politiske føringer og offentlige virkemidler påvirker utviklingen, og det trengs kunnskap om hvordan dette påvirker bedrifter og deres forretningsmodeller.

Om teknologiavdelingen

Den ledige stillingen er tilknyttet TØIs teknologiavdeling som består av 17 medarbeidere med variert faglig bakgrunn, blant annet teknologer, økonomer og samfunnsvitere. Vi utvikler ikke teknologi, men samarbeider med offentlige aktører og næringsliv for å utvikle ny kunnskap om innovasjon og teknologiske løsninger i transportsektoren. Vi ser blant annet på miljøbelastninger og effekter på klima, transporteffektivitet og samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Prosjektene våre er ofte tverrfaglige. Avdelingen er sentral i TØIs samarbeid med MobilityLab hvor vi utvikler en testarena for nye mobilitetsløsninger i Oslo.

Avhengig av kandidatens profil og pågående prosjekter er det aktuelt med oppgaver innenfor alle tre fagfeltene på teknologiavdelingen:

 • Logistikk og innovasjon forsker på og er med på å utvikle innovative og fremtidsrettede logistikkløsninger som bidrar til å løse klimautfordringer, skape bedre bymiljø og bærekraftige forretningsmodeller.  
 • Transportteknologi og miljø studerer hvordan lav- og nullutslippsteknologier kan tas i bruk i transportsektoren og anvendes for å redusere energibruk, klimautslipp og miljøbelastninger fra transport.
 • Intelligente transportsystemer jobber med bruk av IKT innen transport, kjøretøy og tilhørende infrastruktur og hvordan dette kan gi samfunnsnyttige tjenester som bidrar til å oppnå transportpolitiske mål om bedre trafikksikkerhet, økt effektivitet og bærekraft.

Vi søker en kandidat

En forsker eller rådgiver med utdannelse på master- eller doktorgradsnivå og noen års arbeidserfaring:

 • som har bedriftsøkonomisk forståelse, gjerne kunnskap om utvikling av forretningsmodeller
 • som kan styrke vår kompetanse og kapasitet innen temaer som bylogistikk og netthandel, lading og ladeinfrastruktur, automatiserte kjøretøy og utvikling av nye mobilitetsløsninger
 • fortrinnsvis med erfaring fra FoU-prosjekter i samarbeid med næringslivsaktører, offentlige myndigheter og forskningsmiljøer

Flere ulike fagbakgrunner er aktuelle, for eksempel siviløkonom, logistikkutdannelse (supply chain management), innovasjon eller sivilingeniør/realfag med økonomisk tilleggsutdanning.

Faglig talent, engasjement, godt humør og kreativitet vil bli tillagt stor vekt i tillegg til faglige kvalifikasjoner. Evne til å kunne arbeide selvstendig er en forutsetning, men det er også viktig å kunne samarbeide i tverrfaglige team eksternt og internt, og å kunne sette seg inn i nye fagområder og problemstillinger. Arbeid med prosjektsøknader og tilbud er en viktig del av hverdagen også for nyansatte forskere og rådgivere. Dette gir den enkelte mulighet til å påvirke prosjekter i ønsket faglig retning.  

Vi legger stor vekt på formidling på norske og internasjonale konferanser, i forskningsrapporter, vitenskapelige og populærvitenskapelige fagblader og til ulike medier. Alle våre forskningsprosjekter rapporteres skriftlig, på norsk eller engelsk. Gode formidlingsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, er derfor viktig.

Vi tilbyr

 • muligheter for å ta en aktiv rolle i utvikling av prosjekter, avdelingen og de ulike faggruppenes strategi, i samarbeid med kollegaer og oppdragsgivere
 • arbeidsoppgaver knyttet til forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter med mål om å bidra til å løse samfunnsutfordringer og som gir god kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere
 • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter
 • et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser
 • romslige og hyggelige kontorer i Forskningsparken

Stillingen er fast med 6 måneders prøvetid.

Generell informasjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til “vedlegg” i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

 

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte avdelingsleder Jardar Andersen på
tlf. 997 00 804 / e-post jan@toi.no.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20

Søknadsfrist

10. februar 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Forsker/rådgiver – bedriftsøkonomi / forretningsmodeller – TØI – Jobbnorge