Vil du jobbe med genetiske ressurser, miljø-DNA og mikrobiologiske produkter?

Rådgiver/seniorrådgiver

Om stillingen

Vi søker en dyktig medarbeider som kan bidra til å styrke arbeidet vårt knyttet til genetiske ressurser. Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for Nagoya-protokollen under konvensjonen om biologisk mangfold. Protokollen omhandler tilgang til genetiske ressurser og en rimelig likeverdig fordeling av fordeler som følger av utnyttingen av disse.

Videre har vi behov for å styrke vår aktivitet på miljø-DNA og mikrobiologiske produkter. Du vil være del av en gruppe som bidrar til kunnskapsbasert bruk av miljø-DNA i vår miljøovervåking og naturkartlegging, og som jobber for at vårt arbeid med mikrobiologiske produkter ivaretas. Miljødirektoratet har ansvar for forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter som stiller krav til vurdering av produktets risiko for helseskade eller uheldige miljøeffekter.

Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel er en av fem seksjoner i vann- og kunnskapsavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for regelverk for internasjonal handel med truede arter, fremmede organismer og genmodifiserte organismer. Seksjonen har femten engasjerte medarbeidere plassert både på Brattøra i Trondheim, på Helsfyr i Oslo og i Rosendal.

Stillingen er midlertidig og har en varighet frem til 31. august 2023. Geografisk plassering av utlyst stilling er Trondheim eller Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Arbeidsoppgaver knyttet til Nagoya-protokollen, som saksbehandling, utvikling av elektronisk søknadssystem og kunnskapsinnhenting.
 • Arbeidsoppgaver knyttet til direktoratets bruk av metodikk basert på DNA sekvensering, herunder DNA strekkoding og miljø-DNA.
 • Oppfølging av og saksbehandling under forskrift om mikrobiologiske produkter, bidra i digitalisering ved å videreutvikle Miljødirektoratets elektroniske løsning for deklarering.
 • Noe internasjonalt arbeid kan bli aktuelt.
 • Andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder må påregnes.
Klaudia Lech

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har relevant utdanning på masternivå eller høyere, fortrinnsvis innen mikrobiologi, systematikk og taksonomi eller genetikk
 • du har kunnskap om og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra miljørisikovurdering er fordelaktig
 • erfaring fra internasjonalt arbeid vil telle positiv  
 • du har god digital kompetanse
 • du har svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • du er engasjert, strukturert og har god arbeidskapasitet
 • du er faglig trygg og har gode evner til samarbeid på tvers
 • du har god rolleforståelse
 • du arbeider selvstendig og tar ansvar for egne leveranser
 • du trives med både nasjonalt og internasjonalt arbeid

Vi tilbyr

 • midlertidig stilling med antatt varighet til 31.08.23
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgiver fra kr. 483 700 (ltr. 53) til kr. 594 300 (ltr. 65), eller som seniorrådgiver fra kr. 543 500 (ltr. 60) til kr. 677 600 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Janne Bohnhorst, telefon 932 62 722/ janne.ovrebo.bohnhorst@miljodir.no. Du kan også stille spørsmål om søknadsprosessen til Gunn Hilde Garte, tlf. 477 51 389/ gunn.hilde.garte@miljodir.no

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Last opp vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 39-2021 VFR

Søknadsfrist: 15. august 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

15. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Brattøra i Trondheim, eller Helsfyr i Oslo

Rådgiver/seniorrådgiver – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208263