Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker

Forskningsrådgiver(e) med ambisjoner

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet samler et stort fagmiljø, både på Lillehammer og på Rena, og fakultetets ansatte driver en omfattende forskningsvirksomhet. Fakultetet har en egen enhet for eksternfinansiert virksomhet//Senter for livslang læring (SELL). Gjennom enheten organiseres både utdannings-, forsknings- og utredningsoppdrag.

Fakultetet har store ambisjoner for forskningsvirksomheten, og en forskningsrådgiver skal jobbe tett med forskningsmiljøene for å støtte og øke kvaliteten på Norges Forskningsråd (NFR), EU søknader og annen forskningsvirksomhet.

Det er ledig inntil 2 faste stillinger, 100%, med arbeidssted Lillehammer og/eller Rena. Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder må påregnes. Tiltredelse etter avtale.

Kontakt
Avdelingsdirektør Mette Villand, telefon: 99 57 79 26, e-post: mette.villand@inn.no

Sentrale arbeidsoppgaver
Vi søker en forskningsrådgiver med ambisjoner som har erfaring fra forskningsvirksomhet og/eller UH-sektoren. Oppgavene blir utført i et klyngesamarbeid ved fakultetet og på HINN.

Følgende arbeidsoppgaver er tillagt stillingen:

 • Organisere og koordinere forskningsstøttearbeid
 • Å fange opp og følge opp muligheter for forskningsprosjekt er med fokus på NFR og EU
 • Støtte forskningsmiljøene i alle faser i søknadsarbeidet
 • Støtte forskningsmiljøene i prosjektledelse
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter nærmere avtale
 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå. Det er ønskelig med PhD, men det kreves master eller tilsvarende. Særlig relevant utdanning/erfaring kan veie opp for utdanningskravet.

Vi ønsker en medarbeider som

 • har gode evner til innsalg og idégenerering innen forskningsområdene – både i møter med eksterne,
  søknadsarbeid og internt ved HINN
 • har god kjennskap til forskningspolitikk og -systemer
 • har erfaring fra arbeid i forskningsorganisasjoner
 • har kjennskap og innsikt til fakultetets fagfelt, se www.inn.no
 • behersker engelsk og norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • har god kjennskap til IT og bruk av digitale verktøy
 • har erfaring med prosjektutvikling til NFR og/eller EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer

Personlig kompetanse

 • gode samarbeids, kommunikasjonsevner
 • stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • ønske om å videreutvikle egen og andres kompetanse
 • evne til å motivere og skape engasjement
 • strukturert, effektiv og resultatorientert

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via “Søk stillingen”. Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Søknadsfrist

25. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Lillehammer

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Lillehammer og/eller Rena

Forskningsrådgiver(e) – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 208729