Ledig stilling som lærer ved Røkland skole

Røkland skole er 1 – 10 skole med både grunnskole, voksenopplæring og SFO.
I grunnskolen er det 134 elever, 16 lærere og 5 assistenter. 

Grunnskolen har spesielt søkelys på 

 • Innføring av fagfornyelsen 
 • Skolemiljø og forbyggende arbeid 
 • Klasseledelse – felles satsningsområder for teamene 
 • Grunnleggende ferdigheter med søkelys på lesing og skriving

Ved Røkland skole vil det fra 01.01.2021 være ledig fast lærerstilling i 50 %, med muligheter for økt stillingsprosent.

Fagønsker: Kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, engelsk og spesialpedagogikk. 

Politiattest kreves ved tiltredelse.

Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finner du på www.saltdal.kommune.no under ledige stillinger.

Søkere som ønsker å bli unntatt fra offentliggjøring må oppgi dette i søknaden. Søkere kan likevel bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25)

Kontaktinformasjon Røkland skole: Rektor Frank Robert Borkamo, tlf 982 65 754 eller på epost frank.borkamo@saltdal.kommune.no 

Søknadsfrist: 2. desember 2020 

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer ved behov
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsøkter for elevene med høyt læringstrykk 
 • Foreldresamarbeid – utviklingssamtaler, foreldremøter, tett dialog om elevens faglige og sosiale utvikling 
 • Teamsamarbeid – samarbeide med lærere på trinnet om planlegging og evaluering av læringsøkter 
 • Utviklingsarbeid – spesielt fokus på implementering av fagfornyelsen 
 • Resultatoppfølging og analyse av elevers faglige prestasjoner – søke tiltak som hele tiden hever elevenes læringsutbytte

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter deg som har praktisk – estetisk lærerutdanning, allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning.
 • Alle som ansettes i en undervisningsstilling må fylle vilkårene i opplæringsloven §§ 10-1 og 10-2 og kompetansebestemmelsene i kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven. 
 • Vi ønsker søkere med høy utdanning og solid faglig kompetanse i grunnleggende ferdigheter. 
 • God kompetanse og erfaring i klasseledelse

Personlige egenskaper

 • Vi har et ambisiøst og engasjert personale som stiller høye krav til egen og andres praksis. Vi trenger nye medarbeidere med høy arbeidskapasitet, gode evner til samhandling, godt humør og stå-på-vilje på vegne av elevene.
 • Vi er opptatte av at du er en tydelig klasseleder, god på relasjoner, fleksibel og utviklingsorientert. 
 • Du må være målrettet og systematisk, og du må aktivt kunne bidra til et godt arbeidsmiljø og til kompetansedeling med dine kollegaer. 
 • Du må ha godt norsk språk, både muntlig og skriftlig. 

Vi tilbyr

 • Veiledning av nyutdannede tilsatte 
 • Hyggelige og engasjerte elever 
 • Faglig dyktig, kunnskapsrike og engasjert ledelse og lærere.
 • Lærere som samarbeider i team om elevenes læring og utvikling 
 • Tett oppfølging og veiledning fra skolens ledelse
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.

Søknadsfrist

02.12.2020

Sted

Rognan

Stilling

Fast lærerstilling ved Røkland skole

Stillingstype

Fast

Kontaktinfo

Frank Borkamo
Rektor
 982 65 754
 frank.borkamo@saltdal.kommune.no
 
Saltdal kommune – Lærerstilling ved Røkland skole