Lærere til grunnskolen

Vi søker deg som kan være en dyktig klasseleder, som skaper inkluderende undervisning og som gir gode læringsforutsetninger for alle dine elever

Bli lærer i Moss! Denne stillingsannonsen gjelder for ledige, faste og midlertidige lærerstillinger i Moss kommune fra 1.8.2021 som samlet sett skal dekke skolenes fagbehov.

Din søknad vil gjelde generelt for alle skolene, men du kan i søkerprosessen velge hvilke skoler du helst ønsker å jobbe ved.

Mosseskolene ønsker seg søkere med relevant undervisningskompetanse i minimum to av skolens fag. Skolenes behov legges til grunn for hvilke fagkombinasjoner som vil bli prioritert ved tilsetting. Det er særlig behov for lærere med kompetanse i begynneropplæring, spesialpedagogikk, flerkulturell pedagogikk, tegnspråk og tegn til tale samt sosial- og karriererådgiver til en ungdomsskole. 


Vi satser på tverrfaglighet og inkludering

En hovedutfordring er å sikre at alle elever skal fullføre og bestå videregående skole. Det er derfor et stort fokus på det tverrfaglige arbeidet rundt barn, unge og foresatte i dette arbeidet. Skolene i Moss skal være en arena for tidlig innsats og inkluderende miljø med likeverdige tjenester for barn og unge uavhengig av bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn eller livssituasjon.

For å nå våre mål satser vi blant annet på å:

 • skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer for alle gjennom prosjektet SIMM (sammen om inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage i Moss)
 • implementere fagfornyelsen med ny overordnet del for å utvikle sterke profesjonsfellesskap med velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning i hvordan skolens praksis bidrar til i elevenes læring og utvikling
 • utvikle den digitale kompetansen hos ansatte og elever for å ruste elevene for medvirkning og framtidens arbeidsliv
 • sikre tidlig innsats for å fange opp utenforskap og mangel på mestring.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i grunnskole- og voksenopplæring kreves at du oppfyller kompetansekravene beskrevet i opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven.
 
Alle søkere med godkjent utdanning for hele grunnskoleløpet er velkomne som søkere. Vær oppmerksom på følgende kompetansekrav til lærere i grunnskolen utdannet etter 1.januar 2014:

 • 60 studiepoeng i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet
 • 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet.
 • Førskolelærere må ha 60 studiepoeng videreutdanning for undervisning i barneskolen.

Du er en trygg voksenperson som er løsningsorientert, faglig engasjert og med evne til å strukturere eget arbeid slik at oppgaver blir gjennomført. Du er en tydelig klasseleder, en relasjonsbygger og liker å samarbeide. Personlige egenskaper vektlegges.

Politiattest må kunne fremlegges.

Om grunnskolene våre

Grunnskolen i nye Moss kommune har over 5000 elever fordelt på 11 barneskoler, tre 1.-10.trinn-skoler, to ungdomsskoler og én skole for elever med særskilte behov. Vi har også et voksenopplæringssenter, kulturskole og skoleeieravdeling.

Hver skole ledes av rektor og har i tillegg et antall avdelingsledere med fag- og personalansvar for sine avdelinger.

Du er velkommen til å ta direkte kontakt med de ulike skolene for å få vite mer om den enkelte skole og deres tilsettingsbehov.

Ved spørsmål kan du også sende e-post til Elisabeth W. Dyhre, rådgiver, elisabeth.dyhre@moss.kommune.no.  Oppgi hva henvendelsen gjelder og mobilnummer vi kan kontakte deg på.

Kontaktpersoner 
Barneskoler

 • Ekholt skole: Silje Davidsen, tlf 413 06 718
 • Halmstad skole: Mona-Lill Reinback, tlf 452 78 916
 • Krapfoss skole: Ingeborg Jordbakke, tlf. 994 78 152
 • Larkollen skole: Tine Prestegaard: tlf 995 61 197
 • Melløs skole: Anne-Grethe Moe, tlf. 911 46 713
 • Ramberg skole: Anne Merete Johannessen, tlf. 950 45 716
 • Refsnes skole: Lars Michalsen, tlf. 928 49 411
 • Reier skole: Anne Michalsen, tlf. 466 13 107
 • Vang skole: Anette Lyche Brautaset, tlf 414 20 920
 • Øreåsen skole: Tone Christensen Løken, tlf 911 95 945
 • Åvangen skole: Mona Irene Grindal, tlf. 993 02 678

Barne- og ungdomsskoler

 • Bytårnet skole: Bodil Orm, tlf. 951 76 393
 • Nøkkeland skole: Karianne U. Eliassen, tlf. 479 70 878
 • Verket skole: Ove Gran, tlf. 474 13 251
 • Jeløy spesialskole: Torunn Narum, tlf 928 00 640

Ungdomsskoler

 • Hoppern skole: Kristin Borge Jensen, tlf. 951 88 717
 • Rygge ungdomsskole: Anne-Synøve Lindkjenn, tlf 481 12 179

Informasjon

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum, vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder  – og mye mer!

SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE

Søknadsfrist

14. februar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Moss

Omfang

Heltid (10 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Grunnskoler i Moss

Lærere i grunnskolen – Moss kommune – Jobbnorge