Ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) er det ledig stilling som

Senterleder

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Er du engasjert i rekruttering til realfag og teknologi?

Som senterleder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) får du mulighet til å bidra med en viktig samfunnsoppgave som handler om å rekruttere verdiskapende arbeidskraft i Norge. 

Vi ser etter deg som har interesse for senterets virksomhet og som kan fronte senteret som en tydelig og ledende aktør innen rekruttering til realfag. Du vil i tillegg ha ansvar for senterets virksomhet, inkludert personalledelse og økonomi.  

 

NSR har et nasjonalt mandat og får sine driftsmidler fra Kunnskapsdepartementet. Senteret har fem faste ansatte og tilknyttede studenter. Du får lede engasjerte medarbeidere som i stor grad jobber selvstendig og med egen drive. Senteret er lokalisert i hjertet av Norges hovedsete for teknologiutdanninger. Vi er organisert ved NTNU og tilknyttet Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk som er et fakultet med ca 1000 ansatte fordelt over 800 årsverk.  

Du rapporterer til administrativ leder for Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU. 

Arbeidsoppgaver

 • ledelse og strategisk utvikling av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, inklusive personal-, drifts- og budsjettansvar 
 • være et tydelig ansikt utad og representere senteret på relevante arenaer for universitet- og høyskolesektoren, næringsliv, myndigheter og andre interessenter 
 • bygge nettverk og etablere samarbeid med eksterne aktører
 • holde presentasjoner om ulike tema innenfor rekruttering til realfag for senterets målgrupper 
 • bidra til en positiv organisasjonskultur og et produktivt og godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen realfag/teknologi og/eller pedagogikk 
 • erfaring som leder
 • erfaring med strategisk utvikling og kunne vise til resultater av strategiske implementeringer 
 • erfaring med nettverksbygging og kunne vise til resultater av disse 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk 

Ønskede kvalifikasjoner

 •  god kjennskap til en ung målgruppe som skal ta sine utdanningsvalg
 •  erfaring fra prosjektledelse for større prosjekter  
 • erfaring med budsjett og økonomistyring 
 • kjennskap til skole- og utdanningssektoren

Personlige egenskaper

 • interesse og engasjement for rekruttering til realfag
 • evne til å tenke helhetlig og strategisk 
 • være glad i å bygge nettverk og ha evne til å skape godt samarbeid 
 • evne til å initiere aktiviteter og prosjekter 
 • trives med relasjonsskapende aktiviteter på scene og i media 
 • motivere og skape gode resultater gjennom og sammen med andre 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

 •  

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som senterleder (seksjonssjef kode 1211) vil du normalt lønnes fra brutto kr 730 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med administrativ leder Bernt Asle Arntsen, tlf. 73559497/92231050, e-post bernt.a.arntsen@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med rekrutteringsteam@ie.ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2020/35608

 Søknadsfrist: 22.11.2020

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er organisert i fire seksjoner: Utdanning, Forskning, HR og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. I tillegg har vi en stab som består av controllere, kommunikasjonsmedarbeidere og driftsfunksjon. Vi yter administrativ service og lederstøtte til hele Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Vi arbeider for å minimere byråkratiske hindre, effektivisere virksomheten, og fremme samhandling gjennom å fornye, forenkle og standardisere administrative rutiner og prosesser.

Søknadsfrist

22. november 2020

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Gløshaugen

Senterleder – NTNU – Jobbnorge