Ledig stilling som rektor (tjenesteleder) ved Røkland skole

Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Røkland skole fra 01.01.21. Skolen har ca. 140 elever og 28 ansatte. Ansvarsområdet omfatter også SFO Røkland og voksenopplæring. I skolens ledelse inngår tjenesteleder (rektor), to fagledere, SFO-leder og plangruppe.

Røkland skole har spesielt fokus på

Grunnskolen:

 • Skolemiljø 
 • Fagfornyelsen 

Voksenopplæring

 • Norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere
 • Skolemiljø 

Tjenesteleder har avdelingsdirektør som nærmeste overordnede og skal bidra til et godt samarbeid internt i samhandlingsområdet som omfatter skole, barnehage, kultur og flyktningkontor.

Annen informasjon
Gyldig politiattest må legges fram før tiltredelse
Intervju må påregnes

Nærmere opplysninger ved henvendelse til avdelingsdirektør oppvekst og kultur Elfrid Boine, tlf. 902 20 456, e-post: elfrid.boine@saltdal.kommune.no. 

Søknad sendes elektronisk. Søkere som ønsker å bli unntatt fra offentliggjøring må oppgi dette i søknaden.
Søkere kan likevel bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli inntatt for offentlighet. 
Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25)

Søknadsfrist: 3. januar 2021

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeidet ved skolen
 • Røkland skole skal sammen med Knekthågen barnehage delta i et toårig nasjonalt skolemiljøprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Rektors oppgave blir å følge opp prosjektet sammen med personalet og administrasjonen. 
 • Ha god oversikt over og koordinere alle skolens avdelinger – grunnskole, SFO og voksenopplæring.
 • Utøve god økonomi- og personalledelse med ansvar for ivaretakelse av HMS og kvalitet
 • Sørge for at skolen drives i samsvar med politiske føringer
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for tjenestelederne i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning, minst 3 års praksis fra skoleverket og erfaring fra skoleledelse
 • Ønskelig med videreutdanning rektor- eller annen ledelsesutdanning
 • Gode IKT- kunnskaper
 • Lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Imøtekommende, løsningsorientert og ansvarlig
 • Handlekraftig og tydelig

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og takle mange oppgaver i en hektisk hverdag
 • Fleksibilitet, systematisk og gode samarbeidsevner
 • Utadvendt og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Utfordrende oppgaver og muligheter for utvikling
 • Mulighet for å ta rektorutdanning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet og skikkethet for stillingen.

Søknadsfrist

03.01.2021

Sted

Røkland

Stilling

Rektor (tjenesteleder) ved Røkland skole

Stillingstype

Fast

Kontaktinfo

Elfrid Boine
Avdelingsdirektør oppvekst og kultur
 902 20 456
 elfrid.boine@saltdal.kommune.no
Saltdal kommune – Rektor (tjenesteleder) ved Røkland skole