NMBU, Norges bærekraftsuniversitet, søker ny rektor, er du den vi søker?

Rektor

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, søker rektor for perioden 1.8.2021 – 31.7.2025. Vi søker etter en person med høy vitenskapelig kompetanse (fortrinnsvis professorkompetanse) til å lede universitetets samlede virksomhet. Rektor skal legge til rette for NMBU sin visjon om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

NMBU sin kommende rektor skal sørge for å videreutvikle organisasjonens internasjonale konkurranseevne, tilby attraktive studier og rekruttere gode studenter og et høyt kompetent personale. NMBU er inne i en svært viktig prosess hvor vi skal ta ut effektene av at Veterinærhøgskolen samlokaliseres med resten av universitetet på Ås.

Vi søker en rektor som:

 • skaper tillit og som presenterer NMBU på en god måte, internt og eksternt, gjennom nettverk og samarbeidsfora
 • er opptatt av bærekraft og ønsker å fronte NMBU som bærekraftsuniversitetet
 • kan vise til vellykket ledelse av kunnskapsorganisasjoner med tanke på å fremme forskning og sikre god studiekvalitet
 • bidrar til å videreutvikle en god organisasjonskultur
 • har en lederstil preget av samarbeid og dialog
 • er resultatorientert, har beslutningsstyrke og evne til prioritering
 • har god økonomiforståelse
 • har betydelig organisasjonsforståelse og innsikt i samspillet mellom universitetet og samfunnet 
 • har erfaring med endrings- og medbestemmelsesprosesser, og evne til å utvikle effektive administrative tjenester
 • en synlig og dyktig kommunikator i media, på samfunnsarenaen, overfor myndigheter og andre beslutningstakere samt universitetets medarbeidere og studenter
 • har erfaring med endringsledelse og endringsprosesser, og setter seg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • har formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved universitet og høgskole, fortrinnsvis innen et av universitetets fagområder, og har bred erfaring fra undervisning, forskning og formidling
 • har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av rektor.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Rektor ansettes på åremål i perioden 1.8.2021 – 31.7.2025.

Stillingen lønnes etter avtale.

Ytterligere informasjon hos administrasjonsdirektør Lars Atle Holm, tlf. 901 11 349/e-post lars.atle.holm@nmbu.no eller personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg tlf. 924 25 576/e-post jan.petter.stenberg@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.
 

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Søknadsfrist

1. mars 2021

Kommune

Ås

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Rektor – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Jobbnorge