Helt sjef på jobben. Hvilepuls og ramsalte naturopplevelser på fritida. Frister reduksjon av studielån, lavere skatt og full barnehagedekning?
Grip muligheten, se mot nord!

Rektor ved Mehamn skole

Gamvik – Norges mest attraktive utkantkommune

Du finner oss på toppen av Norge – et varmt, trygt og inkluderende samfunn, i omgivelser som tar pusten fra deg. Her finner du utallige fiskevann og flere av Norges beste fiskeelver.

Om du vil utforske så kommer naturopplevelsene som perler på en snor! Ski- eller snøscooter-tur under nordlyset om vinteren, fot- eller båt-tur under midnattssola om sommeren – her er det lyst hele natta 6 måneder i året. 

Se noen av våre naturperler:

For å komme hit kan du reise til lands, til vanns, og i lufta med. Og vi kan ellers by på både mat og drikke, selskapsliv og tak over hodet.

Vi hjelper deg med bolig og kan tilby gratis husleie de første seks månedene. Hvis du bor i Finnmark kan du få slettet opp til 25 000,- av studielånet per år, grunnskolelærere ytterligere 20 000,-. Vi betaler også lavere skatt, som gir mer penger i banken til nye drømmer. 

Vi har gode fritidstilbud til store og små, og skoler, idrettshall og basseng. Til deg med små barn kan vi tilby en helt ny barnehage. Og du trenger ikke bil – alt er nært. Du kan gå fra der du bor til skolen, barnehagen, SFO, idrettshallen, butikken og jobben. – null stress, bare mer tid, til alt.

Nå har du muligheten
– kom nordover, du også!

Om stillingen

Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Mehamn skole. Er du en skoleleder med motivasjon og ambisjoner for å være med på utviklingen av fremtidens skole? Da kan det være deg vi ønsker å ha med oss i Gamvik kommune!

Tid til administrasjon fastsettes etter bl.a. antall elever. Mehamn skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med 49 elever. Skolen har også SFO-tilbud. Rektor har det overordna pedagogiske, administrativet og økonomiske ansvaret for skolene. 

Som nytilsatt, og kanskje tilflytter, vil du bli mottatt av gode kolleger i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø.

Gamvik kommune deltar i regionalt skolesamarbeid, RSK – midt. Det bidrar i utviklingsarbeid for skolene. Skolene i Gamvik kommune arbeider tett og godt for å lykkes med solid skoleutvikling i kommunen. Målet er å øke elevenes motivasjon, trivsel og måloppnåelse generelt, samt få et rikere pedagogisk fellesskap for personalet.

Skolen deltar i prosjektet Spesialpedagogikk og inkluderende læringsmiljø sammen med Lebesby og Porsanger.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Sikre skoleutvikling
 • Bidra til samordning og samarbeid mellom skolene
 • Personal- og økonomiforvaltning
 • Ha ansvar for administrative oppgaver
 • Gjennomføre politiske vedtak i egen virksomhet

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet
 • Ledererfaring fra skoleverket. Vi ønsker minst tre års erfaring som rektor fra grunnskole.
 • Lederutdanning/rektorutdanning.

Vi søker rektor som:

 • Er en tydelig skoleleder
 • Har god rolleforståelse
 • Er nyskapende og kan vise til resultater
 • Er systematisk og engasjert med visjoner for skolens utvikling
 • Setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • Kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • Er lojal overfor politiske og administrative beslutninger
 • Legger vekt på godt hjem – skole samarbeid
 • Samhandler godt med andre og den administrative ledelsen i kommunen

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som har evnen til å skape tillit, motivere og inspirere samt har stor arbeidskapasitet. Du må være en pådriver i skolens utviklingsarbeid med fokus på å utvikle elevenes læring, både faglig og sosialt. Egenskaper som evne til nytenking, ansvarlighet, fleksibilitet og selvstendig arbeid er viktig samtidig som du er god på samarbeid og kommunikasjon.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et spennende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med lov og avtaleverk
 • Pensjonsordning og gode forsikringer i KLP
 • Flyttegodtgjørelse etter gjeldende regulativ
 • Kostnadsfri bolig i 6 mnd.

Den som tilsettes må ha sertifikat klasse B og disponere egen bil.

Vil du vite mer?

For nærmere opplysninger ta kontakt med oppvekstleder Tove Rise på telefon 97 15 24 27 eller e-post Tove.Rise@gamvik.kommune.no

Vil du vite mer om Gamvik kommune?
Ta en titt på videoen her >>>

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søker blir kontaktet før offentliggjøring.

Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk for kommunal sektor.

Søknadsfrist

16. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Gamvik

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Gamvik kommune

Rektor Gamvik ID 205624 – Jobbnorge