Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Sortland kommune – Spesialpedagogisk rådgiver

Sortland kommune – Spesialpedagogisk rådgiver Er du pedagog, liker utviklingsarbeid og ønsker å bidra til barns beste? Da ønsker vi nettopp deg som en del av avdeling for oppvekst i Sortland kommune. Hos oss er vi opptatt av at alle barn skal medvirke i egen barnehagehverdag, inkluderes i fellesskapet og utvikle seg ut fra egne […]

Scroll to top