Har du interesse for politiske strukturer og beslutningsprosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå?

Strategisk rådgiver for rektor

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Vi skal være en sterk, nasjonal kunnskapsutvikler med internasjonale ambisjoner innen forskning og utdanning, samtidig som vi er en sentral aktør i den regionale samfunnsutviklingen og verdiskapingen.

 

Om stillingen

Nord universitet har store ambisjoner om å være en synlig, deltagende og anerkjent aktør innen UH-sektoren og mot øvrig nærings- og samfunnsliv. 

Nord universitet søker en strategisk rådgiver som skal arbeide tett med rektor for å styrke universitetets posisjon. Vi ser etter en person som evner å se Nord universitet i det store bildet, der universitetet har en sentral rolle i samfunnsutviklingen sammen med andre aktører. Oppgaver knyttet til rektors arbeid med å styrke universitetets posisjon overfor regionale og nasjonale politiske beslutningstakere, og nettverksbygging overfor eksterne samarbeidspartnere, vil være sentrale i stillingen.

Vi søker en person som har interesse  for politiske strukturer og beslutningsprosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Du må ha et nettverk innenfor strategisk viktige aktører, og ha erfaring med strategisk kommunikasjon inn mot sentral ledelse i større virksomheter.

Strategisk rådgiver koordinerer sitt arbeid med kommunikasjonsenheten. Stillingen inngår i rektors stab, og rapporterer til rektor.

Stillingen innebærer at det må påregnes en del reisevirksomhet.

Stillingen har arbeidssted Bodø eller Levanger.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå rektor i ekstern dialog og kommunikasjon for å oppnå de strategiske målene for universitetet
 • Analysere interessentbildet og utarbeide strategi- og planverk for kommunikasjon, samfunnskontakt og påvirkning, samt sikre oppfølging av disse
 • Utarbeide handlingsplaner for det strategiske og politiske påvirkningsarbeidet
 • Planlegge og legge til rette for samfunns- og myndighetskontakt, samt ha dialog med interessenter og samarbeidspartnere
 • Være en dyktig rådgiver og sparringspartner for rektor
 • Gjennom strategisk kommunikasjon bidra til å styrke universitetets posisjon og til å implementere universitets strategi
 • Bidra til å øke universitetets synlighet i relevante kanaler

Kvalifikasjonskrav

 • Faglig relevant mastergrad på universitets- eller høgskolenivå (gjerne innen statsvitenskap eller samfunnsvitenskap, kommunikasjon, journalistikk eller tilsvarende). Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Erfaring fra kommunikasjonsfeltet, både strategisk og operativt
 • God forståelse for moderne påvirkningsarbeid, også ved hjelp av kommunikasjon og digitale kanaler
 • God forståelse for utdanningspolitikk og UH-sektorens rammebetingelser
 • Svært god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på engelsk

Skriftlig kommunikasjonsevne skal dokumenteres ved å legge ved eksempler på kronikker, taler eller lignende.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra strategisk rådgivning
 • Erfaring fra politisk arbeid fortrinnsvis på nasjonalt nivå
 • Erfaring fra og/eller kunnskap om universitets- og høgskolesektoren

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Vi er ute etter en selvstendig og organisert person som evner å kommunisere, og kan danne nettverk med aktører som er strategisk viktige for universitetet.  Personen som ansettes er initiativrik og energisk og skal ha utpregede samarbeidsegenskaper, dokumenterbar gjennomføringskraft, evne til å formulere strategier og konsepter.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1364 seniorrådgiver – Ltr. 75 – 82,  NOK 704 900,- – 860 300,-.
For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 15.11.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30079414 

Søknadsfrist

15. november 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø, Levanger

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bodø eller Levanger

Strategisk rådgiver for rektor – Nord universitet