Universitetet i Stavanger søker to dekaner til Fakultet for utøvende kunstfag og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og to instituttledere til Norsk hotellhøgskole og Institutt for matematikk og fysikk.

To dekaner og to instituttledere

Dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger.

Søknadsfrist 15. august.

Les mer om stillingen og søknadsprosessen her.

Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har over flere tiår bygget fagmiljøer og infrastruktur innen naturvitenskap og teknologi. Naturvitenskapelige fagområder er sentrale i forhold til å frembringe nødvendig basiskunnskap og å utdanne mennesker med viktig omstillings-kompetanse. 

Søknadsfrist 15. september.

Les mer om stillingen og søknadsprosessen her.

Instituttleder ved Norsk hotellhøgskole

Norsk hotellhøgskole (NHS) er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vi tilbyr studier innenfor hotell- og reiselivsledelse på bachelor-, master- og doktorgradsnivå og er i front på forskning knyttet til servicenæringen og hotell- og reiselivsbransjen.

Søknadsfrist 15. august.

Les mer om stillingen og søknadsprosessen her.

Instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk

Institutt for matematikk og fysikk er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier i matematikk og fysikk, femårig mastergrad samt doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet.

Søknadsfrist 15. august.

Les mer om stillingen og søknadsprosessen her.

UiS – vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.  

Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.  Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

To dekaner og to instituttledere – Universitetet i Stavanger – Jobbnorge